زبان را انتخاب کنید

دستورالعمل های SS-8 (نسخه اسپانیایی)

دستورالعمل های مربوط به فرم SS-8 (sp)، تعیین وضعیت کارگران برای اهداف مالیات فدرال استخدام و مالیات بر درآمد (نسخه اسپانیایی)

. ژانویه 2024

فرم های مرتبط

جزئیات
فرمت فایل PDF
اندازه 180.4 KB
دانلود