زبان را انتخاب کنید

دستورالعمل های VD-038 ورمونت

ثبت نام Snowmobile دستورالعمل های Application

دستورالعمل های تکمیل ثبت نام و عنوان Snowmobile.

فرم های مرتبط

جزئیات
فرمت فایل PDF
اندازه 242 KB
دانلود
Snowmobile Registration & Title Application  
Department of Motor Vehicles  
Agency of Transportation  
120 State Street  
Montpelier, Vermont 05603-0001  
802.828.2000  
dmv.vermont.gov  
Titleable Snowmobile (Snowmobiles 15 model years old and newer – 2007 and newer in 2021)  
New (not previously registered anywhere)  
Original Manufacturer's Certificate of Origin (If assignment made by other than Dealer, title of one signing must be  
indicated, or Power of Attorney Appointment submitted)  
Bill of Sale (for Sales Tax purposes)  
Additional Bill of Sale (all Bills of Sale must include Make, Year, Identification Number, Purchase Price, Date and Signature  
of Seller)  
Used (previously titled)  
The Original previous Certificate of Title (or duplicate, if applicable)  
Title must be signed by all parties listed as owners on face of the title  
All liens must be released  
Death Certificates and/or probate letters are required when owner(s) is/are deceased  
Bill of Sale (all Bills of Sale must include Make, Year, Identification Number, Purchase Price, Date and Signature of Seller)  
Used (NOT previously titled)  
Original or certified copy of last Registration Certificate and all Bills of Sale thereafter  
Non-Titleable Snowmobile (Snowmobiles greater than 15 model years old)  
A Bill of Sale from seller to you describing the snowmobile by Make, Year, Identification Number, Date of Sale, Purchase  
Price and Seller's Signature or  
Seller's Signature in Section 5 of the application form or  
Copy of out-of-state Registration Certificate in your name  
Additional Snowmobile Title Exceptions  
Owned by the United States (federal government) unless they are registered in Vermont  
Owned by a manufacturer or dealer and held for sale  
Owned by a nonresident of Vermont whose state of residence does not require a certificate of title for them or owned by a  
nonresident of Vermont whose state of residence does require a certificate of title for any such snowmobile, and the title has  
been issued or applied for  
Non-Residents  
Registration reciprocity is granted to a snowmobile registered and numbered by any other state or province (provided a valid  
Vermont "Trails Maintenance Assessment" decal issued by the Vermont Association of Snow Travelers (VAST) is also  
displayed adjacent to the registration decal on the left side of the snowmobile). To obtain details on any other requirements,  
contact: Vermont Association of Snow Travelers, Inc., 26 Vast Lane, Barre, VT 05641, Telephone: 802.229.0005  
FEES  
Vermont Resident  
Non-Resident  
Antique  
$28.00  
$36.00  
$50.00  
Transfer of Registration  
Replacement Registration  
$3.00  
$6.00  
Title  
$22.00  
Lien on title  
$11.00 (each)  
VD-038i 07/2021 MTC  
TRANSACTION TYPE: (New, Transfer or Renewal) Please indicate if this is a New Registration, Transfer or Renewal.  
New  
Registering the snowmobile for the first time in Vermont in your name  
Transferring the registration to another snowmobile owned by you  
Transfer  
1
2
Renewing the registration of your snowmobile (include the Vermont decal number currently attached to the  
Snowmobile and the year of expiration)  
Renewal  
Title Only Title without registration. Tax required – Registration fees not required.  
All areas MUST be completed – Include current Snowmobile Identification Number (If none present, you must apply for  
assignment of an identification number on form VT-003 and submit with this application).  
ANTIQUE SNOWMOBILE - one time registration fee for a snowmobile that is at least 25 years old and is used exclusively  
in exhibitions, parades, and public functions (VAST agents can NOT issue antique registration).  
Complete owner/co-owner information section. Enter physical address if mailing address is PO Box. If name change is  
indicated, an original or certified copy of a marriage license/certificate, civil union certificate or court order clearly stating the  
new name, must accompany this form. For estates and trusts, you may not list your name as an owner or co-owner with the  
title “Trustee”.  
“Relationship to owner” is required information if the snowmobile is registered and titled in more than one name.  
You must indicate your choice for rights of survivorship. If no box is checked, joint tenants will be selected  
3
TYPE OF OWNERSHIP  
Tenants By the Entirety  
Joint Tenants  
REQUIRED RELATIONSHIP  
RIGHT OF SURVIVORSHIP  
Spouses  
None  
Yes  
Yes  
No  
Tenants in Common  
Partners  
None  
None  
Yes  
Complete if you have a loan on this snowmobile  
4
5
The name and address of the seller and date purchased is required for new and transfer Vermont registration, even if the  
snowmobile has been registered and titled to you out-of-state. The signature of seller is required only for dealer transactions  
and non-titled snowmobiles when there is no Bill of Sale  
To be completed by dealers only  
6
7
To be completed by VAST Agent or Dealer only for temporary registration. Agent/Dealer must date, sign, indicate  
Agent/Dealer #, and circle whether Dealer or Agent. If signed by a VT Dealer for a snowmobile not purchased by the registrant  
from the Dealer, Dealer must also be a VAST Agent and must list agent number indicating this is a VAST transaction by  
circling VAST agent # and VAST Agent signature.  
Check the type of registration you need. Non-Residents, registration reciprocity is granted to a snowmobile registered and  
numbered by any other state or province. All Non-Residents must enter their state abbreviation and indicate if you have  
applied for a title within your home state or check N/A if your state does not title snowmobiles.  
8
The first registration or validation of a snowmobile in Vermont will be subject to the sales tax unless:  
A purchase invoice is presented showing a sales tax of 6% or more paid to a dealer in any one of the 45 state jurisdictions  
imposing a sales tax. Alaska, Montana, Delaware, New Hampshire, and Oregon do not have a Sales and Use Tax.  
9
&
10  
The applicant is a non-resident of Vermont and purchased the snowmobile in a state other than Vermont.  
The applicant is a non-resident of Vermont and purchased the snowmobile in Vermont; however, received title or  
possession or both in another state.  
The applicant is a non-resident of Vermont and submits a copy of a valid registration from his home state.  
The snowmobile is acquired through a transfer to an individual, relative or not, for no consideration.  
Application must be signed and dated by owner(s). If signed by an authorized agent, proof of authorization, such as power  
of attorney, etc. must be submitted.  
11  
IF ISSUED BY VAST, CUSTOMER COPY OF APPLICATION IS PROOF OF TEMPORARY REGISTRATION  
IF ISSUED BY DMV, CUSTOMER COPY OF APPLICATION IS PROOF OF PERMANENT REGISTRATION